Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract mandat Soley Tour

                                                                                                                      Contract de colaborare

                                                                                         pentru comercializarea pachetelor de servicii de calatorie

                                                                                                             Nr.____________ din ___________


 1. PARTILE CONTRACTANTE

SC SUNWAY TRAVEL  SRL – AGENTIA SOLEY TOUR, cu sediul in Soseaua Pipera -Tunari Nr. 166-168, Bl. C4, Et. 4, Ap.44, Camera 3, oras Voluntari, judetul Ilfov,  cu punctul de lucru in Str. Banul Antonache, Nr. 51, Et. 3,  sector 1, Bucuresti, telefon: 0374800900, e-mail:office@soleytour.com, inregistrata la Registrul Comertului sub J23/3175/29.07.2020, CUI 42846383, Licenta Turism Nr. 2316/17.11.2020, Polita de Asigurare seria IAT, Nr.10, conturi virament: RO27BTRLEURCRT0563858301 - eur, RO77BTRLRONCRT0563858301 - ron deschise la Banca Transilvania, reprezentata prin Dl. ERDINC ADALI  – ADMINISTRATOR, in calitate de ORGANIZATOR, denumita AO (AGENTIE ORGANIZATOARE) si

DENUMIRE SOCIETATE

 MIKA HOLIDAY TRAVEL SRL

AGENTIA DE TURISM

 MIHAELA TRAVEL

SEDIUL / PUNCT DE LUCRU

 STR. OLTULUI Nr. 8, Vadu Pasii, Buzau, 127653

E-MAIL ptr confirmari / urgente

 mika@holidaytravel.ro

REGISTRU COMERTULUI

 J10/237/2015

COD FISCAL

 RO34256420

LICENTA  Nr, data eliberarii

 29.03.2019

BREVET Nr, data eliberarii

 31.08.2020

ASIGURARE Nr, data eliberarii

30.12.2021

BANCA

 TRANSILVANIA

CONT IBAN EUR

RO19BTRLEURCRT0292166101

CONT IBAN LEI

RO69BTRLRONCRT0292166101

REPREZENTANT LEGAL

TANASE MIHAELA

NR DE TEL / URGENTE

 0765 919 629

In calitate de INTERMEDIAR , denumita AI (AGENTIE INTERMEDIARA) AVAND IN VEDERE:

 • Prevederile Ordonantei nr. 2/2018 vor avea sensul dat prin definitie de la art 3 p 12, respectiv art 3 p 15 , privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si modificarea unor acte normative, ce stabilesc cadrul legal cu privire la contractele ce au ca obiect pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, incheiate intre calatori si comercianti in scopul asigurarii unui nivel ridicat de protectie a consumatorilor si a bunei functionari a pietei;
 • Ordinul Ministerului Turismului nr. 156/15.01.2019 pentru aprobarea procedurilor de garantare a sumelor platite de calatori in legatura cu pachetele de servicii de calatorie/serviciile de calatorie asociate in cazul insolventei agentiei de turism organizatoare si procedurile de despagubire a calatorilor;
 • Prevederile art. 2013 si urm. din Codul civil ce reglementeaza contractul de mandat cu reprezentare.

In urma negocierii, partile si-au exprimat consimtamantul liber si neechivoc si s-a incheiat urmatorul contract de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie in urmatoarele conditii:

 1. DEFINITII

Agentie Organizatoare MANDANT- reprezinta persoana juridica care, in mod obisnuit organizeaza pachete de servicii de calatorie si/sau servicii de calatorie, pe care le vinde sau le ofera spre vanzare direct sau prin intermediul uneo agentii de turism intermediare,

Agentie Intermediara / MANDATAR – agentie de turism care vinde sau ofera spre vanzare, in calitate de intermediar, in numele si pe seama agentiei organizatoare, servicii turistice/ pachete de servicii combinate organizate de catre agentia organizatoare, fiind raspunzatoare de plata sumelor incasate de la turist si transferul acestora catre agentia organizatoare, conform contractului comercial incheiat intre cele doua agentii.


Pachet – combinatia a cel putin doua tipuri diferite de servicii de calatorie destinate aceleiasi calatorii sau vacante, combinate doar de agentia organizatoare, oferite spre vanzare si facturate la un pret total, fiind promovate sub denumirea de pachet.


Cursa Charter -zboruri efectuate pe baza unui aranjament contractual intre furnizorul de transport aerian ( compania aeriana ) si o entitate (firma/agentie ) care inchiriaza o aeronava.


Calator/ beneficiar de servicii turistice/turist – orice persoana care doreste sa incheie un contract sau care are dreptul sa calatoreasca pe baza unui contract incheiat in conditiile si cu respectarea legislatiei in vigoare.

Contract privind pachetul de servicii de calatorie – contractul incheiat intre MANDANT si MANDATAR ce are ca obiect un pachet in ansamblul sau ori in cazul in care pachetul este executat in temeiul unor contracte separate, toate contractele aplicabile serviciilor de calatorie cuprinse in pachet.

Neconformitate – neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a serviciilor de calatorie incluse intr-un pachet. Voucher – reprezinta documentul emis de catre Organizator/ Mandatar pentru a fi folosit la cazare, alimentatie si alte servicii de calatorie incluse in pachetul de servicii de calatorie.

SOLEY ONLINE- sistemul de rezervari on-line al Mandantului prin intermediul caruia Mandatarul poate efectua rezervari si/sau anulari ale pachetelor de servicii de calatorie.

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
 2. Sa promoveze, sa oferteze si sa comercializeze in conditiile prezentului contract, serviciile de calatorie/pachetele de servicii de calatorie organizate de catre AO ;
 3. Sa incaseze contravaloarea serviciilor de calatorie ale AO ofertate si comercializate de catre AI in numele si pe seama AO;
 4. Incheierea cu consumatorii/calatorii care achizitioneaza serviciile de calatorie ale AO a contractelor de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie puse la dispozitie de AO;
 5. Eliberarea si semnarea de catre AI, in nume propriu, a documentelor fiscale pentru pachetele de servicii de calatorie si/sau serviciile de calatorie ale AO, comercializate catre Calatori;
 6. In baza prezentului contract valorificarea locurilor se va face din sistemul de rezervari, AI valorificand pe piata locuri din contractele AO, utilizand documentele prevazute pentru aceasta activitate (voucher, bilete de avion, bon de comanda, contract cu turistul etc.).

AO pune la dispozitia AI  sistemul de rezervare on-line  EUROSITE, prin intermediul caruia devine posibila rezervarea produselor organizate de AO.

 1. Accesarea sistemul de rezervari B2B Soley Tour se va face prin intermediul site-ului www.soleytour.com, sau direct pe linkul b2b.soleytour.com.

Dupa semnarea de catre AI  a prezentului contract, a  ANEXEI 3 si ANEXEI 4 acesta va primi un user si o parola pentru acces in sistem. Datele referitoare la acces sunt strict confidentiale.De asemenea AO va acorda AI asistenta si consultanta de specialitate in vederea comercializarii produselor si pachetelor de servicii turistice derulate de AO.

g.Pentru rezervari (care nu se regasesc in sistemul de rezervari b2b)  sau solicitari/ lamuriri/ modificari/ anulari etc. AI se va adresa AO la adresa de e-mail: office@soleytour.com.

 1. Orice modificare la obiectul prezentului contract va face obiectul unui act aditional semnat de ambele parti si care va deveni parte integranta din contract.
 2. Prezentul contract isi va produce efecte juridice pentru rezervarile facute incepand cu data semnarii lui.
 3. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1.OBLIGATIILE SI DREPTURILE AGENTIEI ORGANIZATOARE

 1. Sa puna la dispozitia AI toate informatiile necesare derularii in bune conditii a activitatii de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, prin sistemul propriu de rezervari B2b, newsletter sau e-mail, brosuri, cataloage etc. inclusiv informatiile precontractuale obligatorii cuprinse in ANEXA 2, astfel cum sunt acestea prevazute de art. 5 din Ordonanta nr. 2/2018.
 2. Sa acorde AI asistenta si consultanta de specialitate in vederea comercializarii produselor si pachetelor sale de servicii de calatorie.
 3. Sa raspunda de buna executare a pachetelor de servicii de calatorie, sa asigure asistenta turistica turistilor aflati in calatorie in strainatate, atat in nume propriu cat si prin intermediul partenerilor cu care AO are incheiate contracte, in limita responsabilitatilor AO si a partenerilor sai.
 4. Sa raspunda fara intarzieri nejustificate, cererilor de rezervare/ modificare/ anulare ale AI pe care AO le primeste doar in scris, pe e-mail.
 5. Sa informeze AI asupra oricaror modificari semnificative privind derularea in bune conditii a contractelor, in special modificari privind destinatia, mijloacele de transport, locatia, serviciile de masa, excursii sau cu


privire la faptul ca nu poate implini cerinte speciale ale calatorului, cerinte ce nu sunt cuprinse in pachetul de servicii turistice si nu atrag obligativitate contractuala.

 1. Sa cedeze comisionul stabilit in sistemul de rezervari B2B Soleytour. Comisionul se cedeaza exclusiv din preturile serviciilor turistice, respectiv din tarifele publicate in sistemul de rezervari, in brosuri, cataloage, oferte speciale etc. sau in confirmarea de rezervare (pentru pachetele turistice la cerere). Nu se cedeaza


comision pentru serviciile care nu sunt incluse in pachetele turistice. Comisioanele se pot stabili si prin anexa la prezentul contract intre AO si AI.

 1. Comisioanele pot suferi modificari, acestea fiind mentionate AI o data cu transmiterea ofertelor (sistem B2B / newsletter/e-mail ).
 2. AO poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre următoarele cazuri:

1) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar agentia de turism organizatoare instiinteaza AI cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de  sase zile; 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre sase si doua zile;

2) AO nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si va informa AI cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului.

 1. In cazul unei suprarezervari (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, AO este obligata sa ofere AI o alta varianta de hotel la aceeasi categorie sau superioara fara sa modifice pretul; In situatia in care nu se pot acorda servicii de aceeasi calitate ca cele din oferta, ci inferioare (ex. hotel categorie inferioara, servicii de masa alt plan etc.) AO va restitui catre AI diferenta de tarif sau va acorda servicii suplimentare sau superioare in compensatie, cu acordul clientului.
 2. AO nu isi asuma nici o obligatie si nu raspunde fata de AI si/sau clientii acesteia cu privire la obtinerea vizelor turistice pentru a beneficia de pachetul de servicii de calatorie. De asemenea, AO nu are obligatia de a informa AI si/sau pe clientii acesteia cu privire la regimul vizelor sau a altor conditii speciale de intrare/sedere aplicabile statelor pe al caror teritorii se executa serviciile de calatorie achizitionate de la AO. Aceasta obligatie de informare precum si eventualele obligatii de despagubire a calatorilor in urma nerespectarii ei revin in intregime AI. Totodata AO nu isi asuma responsabilitatea privind conditiile sanitare impuse la destinatie, AI si calatorul avand obligativitatea de a se preocupa legat de testele/vaccinurile impuse la destinatie care sa ii permita efectuarea calatoriei. Nerespectarea acestor reglementari de catre calator atrage aplicarea conditiilor de anulare/ modificare ale prezentului contract. De asemenea, in cazul in care, desi calatorul indeplineste conditiile legale de de trecere a frontierei, dar totusi i se refuza accesul de catre autoritatile locale AO nu este raspunzatoare de acest lucru. Programul va fi continuat cu restul grupului si calatorului caruia i s-a refuzat accesul se va intoarce pe cheltuiala/cont proprie/u. Calatorii/ AI au obligatia de a consulta in permanenta site-ul Ministerului de Externe – www.mae.ro /politia de frontiera (in special pentru regimul de calatorie cu minorii) privind cerintele/conditiile/restrictiile de calatorie in tara de destinatie. AO nu se face responsabila de nerespectarea acestora.
 3. AO va reconfirma in scris AI cu minim 2 zile inaintea plecarii orele definitive de plecare/intoarcere, escale/legaturi si locul de imbarcare. In termen de maxim 2 zile lucratoare de la primirea confirmarii efectuarii platii integrale a serviciilor oferite AO va activa in sistemul online sau va trimite prin e-mail/ alta varianta de livrare stabilita de comun acord, documentele de calatorie conforme tipului de pachet rezervat. Daca calatorii nu respecta orele de imbarcare mentionate si nu se prezinta la locul de plecare, contravaloarea excursiei nu mai poate fi restituita, calatorul fiind pe deplin responsabil de consecinte. De asemenea AI are obligatia de a urmari/confirma primirea informatiile legate de plecare si a le transmite in mod corect calatorilor.
 4. In situatia organizarii curselor Charter, AO nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierii curselor, a pierderilor de bagaje, precum si a altor imprejurari asupra carora transportatorul aerian poarta raspunderea;
 5. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentelor internationale in vigoare iar AO isi ia angajamentul sa asiste la aceste demersuri pentru o solutionare cat mai eficienta. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, orice reclamatie sau sesizare referitoare la zborul charter urmand a fi transmisa de turist direct companiei aeriene in cauza. In cazul acestor pachete de servicii turistice cu zbor charter inclus, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. In situatia in care Zborul/Zborurile intarzie din motive meteo si nu poate/nu pot fi efectuat/efectuate in baza orarului prevazute, iar Zborul/Zborurile respectiv/e este/sunt anulat/e sau reprogramat/e pana ce conditiile meteo permit operarea Zborului, urmatoarea actiune va fi intreprinsa de catre Parti: compania aeriana contractata si AO vor informa pasagerii in conformitate cu legea romana, precum si cu prevederile Regulamentului EC 261/2004 al Parlamentului European.
 6. Sa puna la dispozitia AI informatiile cu privire la polita de asigurare privind insolvabilitatea. Turistii sunt asigurati pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acestia in cazul insolvabilitatii sau falimentului AO la FONDUL DE GARANTARE A CAPACITATII FINANCIARE IFN S.A cu sediul in Str Duca Voda, nr 23, Ploiesti, jud Prahova, - 0729.222.252., incheiat in data de 22.11.2021 valabila pana la 21.11.2022.


 1. AO nu raspunde fata de turisti pentru serviciile oferite de AI turistilor (altele decat ce fac obiectul prezentului contract) si care nu au fost confirmate in mod expres de catre AO. In aceasta situatie, AI va avea intreaga raspunde fata de turisti cu privire la modalitatea de indeplinire a obligatiilor asumate.
 2. AO nu e responsabila pentru eventualele greseli sau date eronate mentionate de AI care genereaza costuri suplimentare in caz de corectare.
 3. AO isi rezerva dreptul de a anula rezervarile pachetelor de servicii de calatorie comandate de AI, daca aceasta nu respecta termenele de plata de pe facturi, fara vreo formalitate prealabila. In acest caz, intreaga raspundere revine AI. AO are dreptul de a bloca accesul AI In sistemul B2B, daca aceasta are debite restante. Accesul se va debloca în momentul achitarii debitelor.


 1. In raporturile dintre parti, AO raspunde doar pentru sumele incasate de la AI, nu si pentru sumele incasate de AI de la calatori si nevirate catre AO.


 1. Sa garanteze cu instrumente proprii de garantare doar incasarile primite de la AI, conform OMT nr. 156/2019 emis de Ministrul Turismului, asa cum a fost modificat prin OMT nr. 874/2019.
 2. Sa raporteze lunar informatiile referitoare la pachetele de servicii de calatorie comercializate conform prevederilor legale.
 3. Sa puna la dispozitia AI toate informatiile privind produsele si pachetele turistice, respectiv preturile si conditiile de vanzare a produselor turistice externe operate, prin site-ul AO sau sistemul B2B al AO, dupa cum urmeaza:

- pentru fiecare pachet in parte datele scadente de plata se regasesc in sistemul b2b;

- informatiile privind conditiile de modificare si anulare se regasesc in prezentul contract, in sistemul B2B si in informarile transmise prin newsletter sau mail;

 1. Sa restituie AI in situatia in care aceasta nu are debite fata de AO, contravaloarea incasata pentru pachetul de servicii turistice, in termen de 14 zile calendaristice de la data anularii sau neprestarii acestora, respectiv contravaloarea ramasa ca urmare a aplicarii conditiilor de anulare si penalizare aferente produsului anulat/ modificat/ neefectuat si a conditiilor agreeate prin prezentul contract. AO isi rezerva dreptul de retine/solicita o taxa de reprogramare /prelucrare rezervare in caz de forta majora.
 2. AO va anunta neintarziat AI in forma scrisa privind modificarea conditiilor de rezervare, plata, anulare prevazute in prezentul contract.
 3. AO are obligatia ca in termen de 30 de zile calendaristice sa raspunda la reclamatiile primite de la AI, numai pe e-mail.

4.2. OBLIGATIILE SI DREPTURILE AGENTIEI INTERMEDIARE

 1. In baza acestui contract AI primeste acces în sistemul de rezervari online B2B SoleyTour si acces la toate informatiile privind vanzarea si promovarea pachetelor de calatorie organizate de AO.
 2. Sa detina toate autorizatiile necesare functionarii ca agentie de turism, conform legislatiei in vigoare, sa completeze si sa semneze “Fisa acces B2B-detalii partener” si sa transmita la cererea AO copii conform cu originalul, cu semnatura administratorului si stampila societatii ale urmatoarelor documente:

Certificatul de Inregistrare / Certificatul de Inregistrare in scopuri de TVA; Licenta de turism; Brevetul de turism; Polita de asigurare impotriva falimentului; Lista conturilor EUR/RON si banca la care sunt deschise acestea. Adresa de e-mail pentru documente si informari.

 1. Sa pastreze confidentialitatea asupra clauzelor contractuale in raport cu alte AO si sa pastreze confidentialitatea modului de functionare a sistemului de rezervari al AO. In situatia in care AI nu respecta aceasta obligatie AI va fi obligata la plata unor daune catre AO.
 2. Sa comunice calatorului, la momentul vanzarii pachetului de servicii turistice pus la dispozitia sa de AO, informatiile precontractuale obligatorii astfel cum sunt acestea prevazute de art. 5 din Ordonanta nr. 2/2018 si puse la dispozitia sa de AO prin ANEXA 2.
 3. Sa oferteze pachetele AO avand obligatia sa treaca conditiile importante prevazute in B2B precum: conditii de rezervare/ anulare/ modificare/scadente/ descrieri si numele AO.
 4. Are obligatia sa incheie un contract cu clientul/turistul si sa solicite in acelasi timp titularului sa semneze declaratia de consimtamant privind prelucrarea datelor personale, conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal in scopul efectuarii rezervarii. In cazul In care titularul de contract nu isi da acordul de mai sus, nu se poate efectua rezervarea.
 5. Sa promoveze programele turistice ale AO la preturile publicate in oferta de preturi, dar care sunt doar la nivel de recomandare, avand astfel autonomia de a-si stabili politici proprii de pret, cu angajamentul de a plati catre AO suma solicitata pentru rezervare, afisata in sistemul B2B si facturata dupa confirmarea rezervarii. Nu este permisa modificarea niciuneia dintre componentele de servicii ale ofertei AO, in mod unilateral, de catre AI , fara acordul prealabil, scris si expres al AO. In caz contrar se va considera ca AI participa la combinarea pachetului de servicii de calatorie si devine Organizator alaturi de AO, avand obligatia de garantare pentru sumele achitate de calator impreuna cu AO, raspunzand in cazul  in care nu va respecta aceasta obligatie.
 6. Sa respecte termenele de rezervare, decomandare, plata a prestatiilor turistice si tipul de oferta prevazute in contract sau in sistemul de rezervari si sa trimita dovada de plata cu toate avizele si stampilele necesare. In caz contrar rezervarea va fi anulata cu penalitatile aferente acestei. AI va fi singura raspunzatoare in fata calatorilor pentru daunele pricinuite de anularea serviciilor de calatorie, ca urmare a nerespectarii de catre aceasta a termenelor de plata.


 1. AI nu va face rezervare in sistemul B2B al organizatorului fara sa fi incasat sumele pentru pachetul de calatorie, conform scadentelor raportate la data de inceput a serviciilor.
 2. Rezervarile si comenzile ferme trebuie sa cuprinda perioada exacta a calatoriei, numele complete si corecte ale turistilor participanti si serviciile complete solicitate de acestia. AI are obligatia sa verifice cu atentie corectitudinea datelor introduse in rezervare. AI este responsabila pentru eventualele greseli ale sale cum ar fi: completarea eronata a datelor personale ale calatorilor, gresirea destinatiei, a hotelui, a datelor de calatorie, lipsa unui element din pachetul de calatorie, care genereaza costuri suplimentare in caz de corectare. Aceste penalitati vor fi suportate de AI.


 1. In situatia in care va constata disfunctionalitati survenite in sistemul de rezervari al AO sa anunte imediat AO pentru a fi remediate de urgenta.


 1. Platile pentru biletele de avion pe cursele charter se fac in maximum 24h de la emiterea facturii, inainte de emiterea biletelor;
 2. Sa notifice prin fax, e-mail sau scrisoare fiecare calator cu care a incheiat contracte de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie despre o eventuala deschidere a procedurii de insolventa sau faliment, pentru a permite calatorului sa se adreseze asiguratorului, in scris, pentru rambursarea sumelor achitate in conformitate cu prevederile OG nr. 2/02.02.2018 privind pachetele de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si modificarea unor
 3. Sa recunoasca si sa-si asume toate facturile emise de catre AO in baza prezentului contract pentru vanzarile efectuate. Sesizarile asupra facturilor se fac in scris, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la emiterea acestora, in caz contrar acestea sunt considerate acceptate la plata.
 4. Daca AI renunta, expres sau tacit, la serviciile rezervate, fara ca AO sa aiba vreo culpa, va datora penalitatile prevazute la Cap. 5 din prezentul contract si conform conditiilor mentionate in mod explicit pentru rezervare.
 5. AI va raspunde în fata AO pentru penalitatile imputate de catre furnizorii de servicii, ca urmare a anularii sau modificarii rezervarii sau pentru cheltuielile aditionale suportate de AO din cauza lipsurilor in efectuarea comenzilor.
 6. AI va suporta consecintele care decurg din dezinformarea sau furnizarea de informatii incorecte, neclare sau neinteligibile catre calatori cu privire la continutul pachetului de servicii de calatorie.
 7. In cazul anularii rezervarii, ca urmare a neachitarii acesteia de catre AI, aceasta va returna integral calatorului sumele incasate si nevirate AO.
 8. AI are obligatia de a transmite reclamatiile primite de la calatori, in forma scrisa in maxim 3 zile lucratoare de la primirea acestora.
 9. AI are obligatia de a urmari si respecta informarile de orice natura ce fac referire la pachetele de calatorie, primite de la AO via e-mail, prin sistemul B2B sau publicate pe site.
 10. CONFIRMARI, MODALITATI SI TERMENE DE PLATA

5.1 CONFIRMARI:

 1. Rezervarile se proceseaza in sistemul de rezervari b2b.soleytour.com in varianta de rezervare ferma sau rezervare in optiune. Rezervarea este confirmata cand statusul acestei este schimbat in CONFIRMATA de catre AO. Nu se trimit mailuri de confirmare.
 2. Rezervarea in optiune este valabila pentru 3 zile. In cazul in care nu este confirmata din sistem de catre agentia intermediara, aceasta va fi anulata automat, fara informare in prealabil.
 3. Dupa confirmare si emitere factura rezervarea se supune termenelor si conditiilor de anulare transmise de AO prin prezentul contract, sistemul B2B, mail, si conditiilor specifice pachetului.

5.2 MODALITATI SI TERMENE DE PLATA

 1. Informatiile cu privire la datele scadente de plata se regasesc in sistemul B2B si factura emisa de AO pentru fiecare pachet in parte.
 2. Plata de catre AI catre AO a serviciilor sau pachetelor de servicii turistice confirmate, exclus fiind comisionul cedat agentiei se va face conform conditiilor de plata comunicate prin sistemul de rezervari online si prin prezentul contract, iar pentru servicii rezervate cu mai putin de 14 zile pana la data plecarii plata se va efectua integral in momentul rezervarii.
 3. Plata serviciilor comandate se poate face doar in virament bancar,  foaie de depunere in conturile AO in EURO sau LEI. Pentru platile in LEI se va aplica un coeficient de risc valutar de 2% fata de cursul BNR din ziua platii. Pentru platile efectuate integral, AO va elibera documente fiscale in maxim 2 zile lucratoare de la inregistrarea platii. Toate comisioanele bancare vor fi suportate de catre partea care efectueaza transferul bancar.

d.. Serviciile interne se vor factura in lei.

 1. In cazul exceptional in care serviciile au fost prestate si AI nu a achitat integral contravaloarea acestora, se vor percepe penalizari de 1% pe zi din totalul de plata, incepand cu data scadentei si pana la achitarea integrala a serviciilor; in cazul efectuarii platii AI va transmite AO o copie a documentului de plata purtand stampila bancii. Cuantumul penalitatilor va putea depasi suma asupra careia sunt calculate.
 2. In cazul ofertelor cu tarif de „early booking (inscrieri timpurii)” daca nu se respecta termenele de plata din oferta, AO are dreptul de a refactura serviciile contractate la valoarea de la data achitarii acestora. Daca nici in aceasta situatie plata serviciilor nu va fi efectuata, rezervarea serviciilor va fi anulata si se vor aplica penalitatile corespunzatoare anularii, mentionate in prezentul contract.


 1. Neindeplinirea in termen a obligatiilor de plata ale AI conform prevederilor prezentului contract se penalizeaza cu 0,5% din suma scadenta si neachitata pentru fiecare zi de intarziere. Penalitatile astfel calculate pot depasi valoarea debitului. Orice plata efectuata catre AO va stinge datoriile mai vechi ale AI, indiferent de mentiunea facuta pe factura.
 2. AO poate anula in orice moment rezervarea AI daca aceasta nu a achitat integral serviciile comandate catre AO la data scadenta conform contractului sau conditiilor de plata afisate in sistemul de rezervari online, inainte de plecarea turistilor. In cazul neplatii inainte de plecarea turistilor, a serviciilor comandate de AI, AO va refuza imbarcarea turistilor sau va refuza prestarea serviciilor neplatite integral, situatie in care AI va suporta toate consecintele legale, raspunderea juridica pentru acest fapt, fata de turisti/calatori apartinandu-i in totalitate.


 1. Refuzul AO de a nu presta catre turisti serviciile neplatite de AI, nu absolva de obligatia platii AI , care ramane raspunzatoare pentru plata integrala a tuturor penalizarilor si serviciilor care nu au fost prestate din cauza sa.
 2. Pentru intarzierea platii facturilor la scadenta cuvenita, AO isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul in sistemele de rezervari fara a instiinta in prealabil AI.
 3. In cazul de neplata a serviciilor comandate catre AO, AI preia asupra ei toata raspunderea ce survine prin vanzarea pachetelor de servicii turistice.
 4. AI prin reprezentantul sau legal recunoaste faptul ca sumele restante si neachitate la data scadenta catre AO reprezinta creante certe, lichide si exigibile ale SUNWAY TRAVEL SRL impotriva sa.

 Subsemnatul/a………………………………….…………………………..............., domiciliat/a in     ………....………………………….................................................………………...identificat/a cu C.I. seria….…..nr.………...…......emisa de .........…………..……la  data de ……….......……..., avand CNP…….……………………..…………….................,in calitate de reprezentant  legal al AI…………………………………….………..….........., declar ca ma  oblig in solidar cu S.C.………………………….……...………...………………..SRL, fata de   SUNWAY TRAVEL SRL, la achitarea tuturor sumelor datorate, in cazul în care societatea nu-si indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract si ca renunt, in mod expres, la invocarea   beneficiului de discutiune si diviziune.  

6.MODIFICARE SI ANULARE

 1. Anularea sau modificarea rezervarilor se va transmite in scris AO pe email sau fax. Anularea rezervarii initiale va fi facuta numai cu aprobarea AO care va tine seama de conditiile de anulare specificate in prezentul contract si in sistemul B2B.
 2. Penalizarile pentru modificarile importante ale rezervarii (introducerea/eliminarea unei noi persoane, modificari de nume, date de nastere, modificarea datelor de intrare / iesire, cetatenie etc) se vor stabili numai in functie de raspunsul furnizorilor de servicii. AO va confirma modificarea Si va emite factura de supliment sau reducere in cazul in care modificarile au dus la schimbarea pretului. In cazul unor evenimente precum imbolnaviri, decese se vor impune penalizarile de la furnizor pe baza documentelor doveditoare.

c Modificarile privind numele, nr. pașapoarte, adrese, telefoane etc. se pot face de catre AI direct in B2B, fara a mai fi nevoie de trimiterea unui email.

 1. In cazul renuntarii la pachetul de servicii turistice achizitionat de catre turist/client AO si confirmate in sistemul online , se va emite o factura storno 100% a serviciilor contractate si o factura cu valoarea penalizarii calculate conform conditiilor prevazute in acest contract e.Termenele de anulare sunt prevazute pentru fiecare produs in parte in anexe si in sistemul B2B.

In cazul in care nu sunt prevazute termene speciale in anexe sau in sistemul B2B se aplica termenele de anulare standard respectiv :

 1. 25% din costul excursiei dupa primirea confirmarii serviciilor comandate (cu minim 30 de zile inainte de plecare).
 2. 50% din costul excursiei/sejurului pentru retragerea in intervalul 29-16 zile inainte de plecare/intrare.
 3. 100% din costul excursiei/sejurului pentru retragerea in intervalul 15- 0 zile inainte de plecare/intrare.

Exceptie fac programele care au mentionate in oferta conditii speciale de inscriere/ retragere.

In cazul nerespectarii termenelor de anulare prevazute, responsabilitatea revine AI.

In cazul rezervarilor de tip Early Booking, First Minute, Last Minute sau oricare tip de oferta speciala, penalizarea pentru anulare / modificare de sejur este de 100% din valoarea pachetului.

 1. DOCUMENTE DE CALATORIE
 2. Documentele de calatorie se vor descarca din sistemul B2B ori vor fi transmise pe mail sau modalitatea de transmitere agreata cu AI. Verificarea primirii documentelor si informarea calatorilor revine in exclusivitate AI. Neprezentarea la program atrage penalizare 100% si exonereaza AO de orice culpa.
 3. Pentru cursele charter avion sau pachete de calatorie cu avionul se vor primi urmatoarele documente: biletele de avion si voucherul de cazare cu transfer. Aceste documente vor fi active cel tarziu cu 2 zile inainte de plecare.
 4. Pentru plecarile de grup cu autocarul se va comunica ora de imbarcare si datele de contact ale insotitorului de grup. Documentele necesare le va avea insotitorul de grup, fara obligativitatea emiterii unor vouchere individuale pentru serviciile cuprinse in pachetul de calatorie.

d.Pentru rezervarile hotel only sau bilet de avion se vor emite vouchere pentru servicii ce vor fi inmanate de AI calatorului.

 1. RECLAMATII SI SESIZARI
 2. Orice reclamatie in legatura cu serviciile contractate se adreseaza, in raport cu locatia turistului, mai intai la receptia hotelului / insotitorul de grup / reprezentantul local / compania aeriana / aeroport. Daca aceasta reclamatie nu este solutionata la fata locului, AI o va transmite catre AO.
 3. Reclamatiile si sesizarile calatorilor vor putea fi primite de catre AO prin intermediul AI , cu numar de iesire de la AI in maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii sejurului. AI are obligatia de a comunica AO reclamantiile/sesizarile calatorilor in maxim 3 zile lucratoare de la primirea acestora.
 4. Reclamatiile/ sesizarile calatorilor pot face referire doar la serviciile oferite de AO. Acestea trebuie obligatoriu insotite de copie dupa contractul de prestari servicii incheiat cu turistul si copie dupa documentele in baza carora si cu care au fost achitate serviciile prestate (facturi, ordine de plata, chitante etc.)
 5. AO va raspunde in scris in termen de maxim 30 zile lucratoare de la primirea reclamantiilor/sesizarilor. In cazul in care reclamatiile se dovedesc intemeiate AO va suporta integral daunele produse calatorului, cu exceptia cazului in care se dovedeste ca daunele produse calatorilor se datoreaza culpei exclusive a acestora sau AI. AI este responsabila de includerea acestei proceduri de solutionare a eventualelor reclamatii in contractul cu turistul si de respectarea de catre AI a termenelor mentionate mai sus. Orice abatere duce la excluderea raspunderii AO.
 6. AO nu poate fi facuta raspunzatoare in cazul in care paguba a fost preluata de polita de asigurare medicala /storno de calatorie care va fi incheiata la producerea unui/unor evenimente acoperite de plecarea in calatorie.
 7. AO isi rezerva dreptul de despagubire a calatorului in cuantumurile stabilite pe cale amiabila cu acesta. In cazul in care, din vina AI se constata lipsuri in efectuarea comenzilor si/sau rezervarilor si din acest motiv AO suporta cheltuieli aditionale, aceste cheltuieli vor fi imputate AI.
 8. FORTA MAJORA
 9. Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu poate fi prevazut la data incheierii contractului.
 10. Exceptand cele prevazute in acest contract, niciuna din parti nu va fi raspunzatoare in niciun fel pentru orice pierdere, prejudiciu, intarziere sau neefectuare a unei obligatii din acest contract, rezultate dintr-un eveniment de forta majora. In acest contract sunt considerate evenimente de forta majora: pierderea avionului intr-un accident sau alta calamitate, sechestrarea sau deturnarea avionului, inchiderea aeroportului, epidemii sau restrictii de carantina, incendii, explozii, razboi, blocada, insurectie, stare de urgenta sau necesitate declarate, revolte, calamitati naturale (cutremure, inundatii, alunecari de teren, eruptii vulcanice, etc), intrarea in incapacitate de plata a tarii de destinatie a turistilor, avand drept consecinte neonorarea sau onorarea necorespunzatoare a serviciilor contractate, enumerarea nefiind limitativa.
 11. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
 12. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
 13. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
 14. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
 15. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul contract, altele decat cele mentionate, partea in culpa datoreaza celeilalte parti penalitati conform legii.
 16. AI are dreptul sa cheme in garantie AO pentru plata despagubirilor solicitate de turist ca urmare a neexecutarii obligatiilor contractuale din vina exclusiva a organizatorului.
 17. Nerespectarea clauzei de confidentialitate de catre AI va duce la obligarea AI la plata unor daune interese in cuantumul stabilit de legiuitor.
 18. AI este raspunzatoare atat fata de AO cat si fata de calator, in toate cazurile in care actioneaza cu rea-credinta sau cu rea-intentie in relatia cu acestia.
 19. Neindeplinirea de catre AI a obligatiilor sale, cuprinse in prezentul contract, da dreptul AO de a nu asigura serviciile solicitate si de a decide rezilierea prezentului contract.
 20. Rezervarea “in option ”, efectuata in sistemul online blocheaza doar locurile in avion, nu si la cazare, fara a putea fi atrasa in vreun fel responsabilitatea AO.
 21. Modificarea sau completarea prezentului contract este interzisa. Orice modificari sau completari se pot face numai prin acte aditionale, exprimand acordul de vointa al partilor. In cazul programelor in derulare la momentul rezilierii, partile contractante au obligatia sa-si indeplineasca toate obligatiile asumate de plata, pana la finalizarea actiunilor turistice. In caz contrar rezervarile neachitate integral vor fi anulate conform conditiilor contractuale.
 22. LITIGII:
 23. Eventualele litigii se vor solutiona pe cale amiabila. In caz de neconciliere se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediul AO.
 24. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
 25. Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii si se incheie pe o durata nedeterminata.
 26. Oricare dintre parti va putea inceta in mod unilateral contractul, cu o notificare trimisa celeilalte parti cu cel putin 30 de zile inainte de data la care se doreste incetarea contractului.
 27. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante, respectiv asupra pachetelor de calatorie in derulare si a obligatiilor financiare neonorate.
 28. La incetarea evenimentelor care au determinat forta majora, partile vor stabili de comun acord daca acest contract va fi continuat sau incetat. Aparitia fortei majore nu va exonera nici una din parti de obligatiile lor asumate inainte de data inceperii fortei majore.

13.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Partile contractante se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra datelor calatorilor obtinute în cadrul si datorita prezentului contract, conform prevederilor legale. Datele pot fi utilizate doar in cadrul legal prevazut pentru publicitate, nu pot fi transmise la terte parti si nu pot fi utilizate dupa terminarea    contractului.
 2. Partile contractante se obliga sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, de la data intrarii acestuia in vigoare, semnand  Anexa 1.

14.CLAUZE FINALE:

 1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
 2. Anexele prezentului contract fac parte integranta din acesta.
 3. Prezentul contract contine acordul integral al partilor, partile confirmand prin prezentul, prin intermediul reprezentantilor acestora care au negociat, inteles si acceptat in mod expres, fiecare dintre clauzele, termenele si conditiile prezentului contract..Contractul a fost incheiat astazi .................. in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


AGENTIE ORGANIZATOARE                                                                                                        AGENTIE INTERMEDIARA

SC SUNWAY TRAVEL SRL

ERDINC ADALI - ADMINISTRATOR                        


 

 

ANEXA 1 - Partile convin asupra urmatoarelor:ACORD PRIVITOR LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1) SC SUNWAY TRAVEL  SRL – Agentia SoleyTour , cu sediul in Soseaua Pipera Tunari Nr. 166-168, Bl. C4, Et. 4, Ap. 44, camera 3, oras Voluntari, judetul Ilfov,  cu punctul de lucru in Str. Banul Antonache, Nr. 51, Et.3, sector 1- Bucuresti, telefon:0374800900, e-mail: office@soleytour.ro inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J23/3175/29.07.2020, CUI: 42846383, Licenta Turism Nr. 2316/17.11.2020 Polita de Asigurare seria IAT, Nr.10, cont virament: RO27BTRLEURCRT0563858301 - eur, RO77BTRLRONCRT0563858301- ron, reprezentata prin Dl. ERDINC ADALI  – ADMINISTRATOR, in calitate de administrator in calitate de OPERATOR in continuare denumita „AGENTIE ORGANIZATOARE – AO sau PARTE”,

Si 2)………MIKA HOLIDAY TRAVEL……………………............................................................................. SRL, cu sediul in …STR. OLTULUI Nr. 8, Vadu Pasii, Buzau, 127653……………………………………………….......................................................... Cod Unic de  Inregistrare:...... RO34256420  Nr. Registrul Comertului:.... J10/237/2015................................, cu licenta nr. …1637……………….cont:.......... RO69BTRLRONCRT0292166101....................................... deschis la banca ...TRANSILVANIA......................, tel:..0765 919 629...............................fax:………………e-mail:........OFFICE@MIKAHOLIDAYTRAVEL.RO..............................., reprezentata prin Dl / Dna..........TANASE MIHAELA.......………………………….. in calitate   de:.............ADMINISTRATOR......................, in calitate de OPERATOR in continuare denumita  „AGENTIE  INTERMEDIARA- AI sau PARTE”.

Operatorii sunt denumiti in continuare, in cadrul prezentului Acord, in mod colectiv „ Partile  si in mod individual, „Partea”, sau Agentie Organizatoare- AO sau Agentie Intermediara- AI  INTRUCAT:

 • Intre AO si AI s-a incheiat un contract, in vederea comercializarii pachetelor de servicii de calatorie (Contractul) in baza caruia partile prelucreaza Date cu caracter Personal;
 • Partile au convenit sa incheie prezentul Acord pentru a asigura conformitatea cu prevederile

Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, acord care se refera exclusiv la asigurarea protectiei datelor cu caracter personal;

 • Prezentul Acord face parte integranta din contractul dintre parti mentionat mai sus;
 • Partile garanteaza ca prelucrarea Datelor cu caracter personal a fost si va fi in continuare

efectuata in conformitate cu prevederile relevante ale Regulamentului UE 2016/679 privind protectia  datelor si nu incalca prevederile relevante;

Avand in vedere cele de mai sus, Partile au convenit sa incheie prezentul Acord cu urmatoarele   prevederi: 

 1. DEFINITII

1.1. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare „Regulamentul”), partile agreaza urmatoarele definitii:

 1. a) Autoritatea de supraveghere - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro;
 2. b) Date cu caracter personal: desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana vizata”). Este considerata a fi o „persoana fizica identificabila” o persoana fizica ce poate fi identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de  identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 3. c) Operator: desemneaza oricare dintre parti, care stabilesc scopurile si mijloacele de prelucrare a Datelor cu caracter personal;
 4. d) Responsabil de prelucrare: AO sau Agentia Intermediara, dupa caz;
 5. e) Subcontractor: desemneaza aici orice organism tert partilor Contractului care are o relatie contractuala cu AO pentru furnizarea serviciilor care fac obiectul Contractului;
 6. f) Prelucrarea datelor cu caracter personal: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate de catre Operator cu sau fara ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea,structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora;
 7. g) Persoana vizata : desemneaza persoana indentificata sau identificabila la care se refera datele cu caracter personal;

 2.OBIECTUL ACORDULUI  

2.1. Partile semnatare a Contractului constata ca, din perspectiva Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si, totodata, in  conformitate cu reglementarea nationala, sunt operatori de date cu caracter personal si responsabili cu prelucrarea si protectia datelor persoanelor fizice ale caror date personale sunt prelucrate in temeiul Contractului sau in actele aditionale, anexe etc. ce fac parte integranta din Contract,inclusiv sunt responsabili cu prelucrarea si protectia datelor persoanelor fizice semnatare a Contractului. Partile vor dispune toate masurile rezonabile - tehnice, organizatorice si legale, pentru a se asigura ca datele   personale ale persoanelor vizate sunt prelucrate intr-un mod care asigura in mod adecvat securitatea si   confidentialitatea acestora.

2.2. Partile semnatare, in calitate de operatori de date cu caracter personal, isi asuma responsabilitatile  si obligatiile prevazute de normele legale incidente in domeniul protectiei datelor cu   caracter personal, astfel ca toate datele personale apartinand persoanelor fizice care sunt prelucrate in  temeiul Contractului sau in actele aditionale, anexe etc. ,fara limitare la nume, prenume, semnatura,  adresa de e-mail, telefon, date CI/pasaport, etc. vor fi protejate astfel incat datele lor personale sa nu   ajunga la terte persoane, iar la expirarea duratei Contractului aceste date vor fi sterse sau anonimizate. Datele personale pot fi puse la dispozitie doar in caz de litigiu, cercetari penale, existenta unor controale  din partea autoritatilor reglementate prin lege sau la cererea persoanelor vizate.

2.3. Partile vor asigura persoanelor vizate dreptul de acces la datele personale si dreptul de a corectaNorice astfel de date, precum si dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau stergerea acestora.Responsabilii cu protectia datelor cu caracter personal ai Partilor vor asigura raspunsurile la solicitarile  persoanelor vizate si vor analiza toate cererile persoanelor vizate ale caror date cu caracter personal au  fost prelucrate de catre angajatii/reprezentantii Partilor.

2.4. In cazul aparitiei/constatarii unui incident de securitate Partile vor dispune toate masurile legale pentru limitarea urmarilor produse si vor notifica autoritatea nationala competenta, precum si  persoana/persoanele afectate, dupa caz.

 1. DURATA ACORDULUI

3.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe intreaga perioada de valabilitate a Contractului incheiat intre parti, cu referire la modul si perioada de stocare a datelor cu caracter personal.

3.2. Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea Persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate  datele. Datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare, in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica  ori in scopuri statistice, in conformitate cu art.89 alin.(1) din Regulament, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute Regulament, in vederea garantarii drepturilor si libertatilor Persoanei vizate ("limitari legate de stocare").

 1. TIPUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

4.1. Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de parti, necesare pentru indeplinirea obiectului contractului, in conformitate cu prevederile prezentului Acord sunt urmatoarele: nume, prenume, data nasterii, CNP, seria si numarul actului de identitate (C.I. sau pasaport), adresa, telefon, email si nationalitate. 

4.2. Colectarea si prelucrarea initiala a Datelor cu caracter personal necesare, va fi   realizata de catre Agentia Intermediara. Atat AI cat si AO sunt considerate a fi Operatori in ceea ce priveste prelucrarea Datelor cu caracter personal mentionate mai sus, transferate intre parti sau, dupa caz, Prelucrate in baza Contractului.

4.3   AI va transfera catre AO, dupa colectare,   caracter personal ale Persoanelor vizate prin sistemul  B2B sau prin email.

4.4. Pe toata durata Contractului, pe cheltuiala proprie, fiecare dintre Parti va fi  permanent responsabila sa monitorizeze, sa detecteze si sa o informeze pe cealalta Parte despre orice  modificare intervenita in ceea ce priveste Prelucrarea legata de Datele cu caracter personal si/sau persoanele Vizate. Orice modificare va fi adusa in atentia celeilalte Parti in scris cat mai curand posibil  dupa data la care a fost detectata o astfel de modificare.

 1. CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE

5.1. Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele:

- calatorii si/sau beneficiarii serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, in sensul OUG nr.  2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate.

 1. NATURA SI SCOPUL

6.1. Partile vor prelucra Datele cu caracter personal, avand ca temei legal: executarea unui contract, indeplinirea unei obligatii legale, in scopul unor interese legitime sau in baza consimtamantului Persoanei   Vizate.

6.2. Scopul prelucrarii Datelor cu caracter personal este reprezentat de prestarea de catre Agentia Organizatoare a serviciilor aferente obiectului Contractului.

 1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI ORGANIZATOARE

7.1. AO si inclusiv subcontractorii acesteia, se obliga fata de Agentia Intermediara sa se conformeze si sa demonstreze conformitatea cu principiile legate de prelucrarea                 

Datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

 1. a) AO va prelucra Datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de Persoana vizata;
 2. b) AO va colecta datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri;
 3. c) AO se va asigura ca datele personale sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 4. d) AO va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea Persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate;
 5. e) AO garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale;
 6. f) AO se obliga sa puna in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate

pentru a garanta si a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu  regulamentul privind protectia Datelor cu caracter personal, revizuind si actualizand in mod activ  respectivele masuri;

 1. g) Masurile tehnice si organizatorice trebuie sa fie menite a asigura ca sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii;
 2. h) AO se obliga sa pastreze evidentele activitatilor de prelucrare aflate in responsabilitatea sa, sa coopereze cu Autoritatea de Supraveghere si sa puna la dispozitia acesteia, la cerere, aceste evidente, pentru a putea fi utilizate in scopul monitorizarii operatiunilor de prelucrare respective;
 3. i) In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, AO se obliga sa utilizeze proceduri matematice sau statistice adecvate pentru crearea de profiluri, sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate;
 4. j) AO se asigura ca persoanele autorizate (subcontractorii) sa prelucreze Datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate;
 5. k) In cazul in care operatiunile de prelucrare sunt susceptibile sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, AO va fi responsabila pentru efectuarea unei evaluari a impactului asupra protectiei datelor.
 6. l) AO si AI vor colabora impreuna sau separat cu Autoritatea de Supraveghere in ceea ce priveste orice anchete administrative, solicitari de informatii privind Datele cu caracter personal sau prezentul Acord.
 7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI INTERMEDIARA

8.1. Drepturile si obligatiile Agentiei Intermediara sunt urmatoarele:

 1. a) AI va prelucra Datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de Persoana vizata;
 2. b) AI va colecta datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, ulterior nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri;
 3. c) AI se va asigura ca datele personale sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 4. d) AI va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea Persoanelor

vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt  prelucrate; 

 1. e) AI are obligatia sa informeze AO cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau sterse cu privire la procesarea lor de catre AO printr-un e-mail catre acesta ;
 2. f) Confidentialitatea: AI se va asigura ca personalul sau implicat in prelucrarea Datelor cu caracter personal a fost informat cu privire la caracterul confidential al Datelor cu caracter personal, ca a beneficiat de o pregatire adecvata cu privire la responsabilitatile sale si ca a semnat acorduri scrise de confidentialitate;
 3. g) Limitarea accesului: AI se va asigura ca accesul sau la Datele cu caracter personal se limiteaza la angajatii care presteaza servicii in conformitate cu Contractul.
 4. h) AI va desemna un Responsabil cu protectia datelor, daca are aceasta obligatie conform Regulamentului. Daca nu are obligatia de a desemna un Responsabil cu protectia datelor in conformitate cu Regulamentul privind protectia datelor, trebuie sa desemneze o persoana de contact pentru toate aspectele legate de prezentul Acord;
 5. i) AI documenteaza punerea in aplicare a masurilor tehnice si organizatorice in conformitate cu cerintele Legilor si Regulamentelor UE privind protectia datelor;
 6. j) AI este de acord si garanteaza ca a pus in aplicare masurile de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau impotriva pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesarii neautorizate si impotriva tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare si ca aceste masuri asigura un nivel de securitate adecvat riscurilor pe care le prezinta prelucrarea si naturii Datelor cu caracter personal care trebuie protejate, tinand seama de stadiul  actual al tehnicii si de costul punerii lor in aplicare;
 7. k) AI va crea si va pastra o evidenta actualizata a prelucrarii pentru prelucrarea efectuata in temeiul prezentului Acord. AI poate alege modul cel mai potrivit de organizare a acestei evidente a prelucrarii, conform prevederilor aplicabile ale Legilor si Regulamentelor UE privind protectia datelor.
 8. l) AI se angajeaza ca prelucrarea sa se efectueze in in interiorul frontierelor Uniunii Europene si/sau ale Spatiului Economic European, urmand ca, in situatia in care prelucrarea va avea loc in afara spatiului UE si SEE va notifica in prealabil AO.
 9. m) In cazul in care AI nu poate asigura indeplinirea obligatiilor sau prevede ca nu isi poate indeplini obligatiile prevazute in prezentul Acord, din orice motive, acesta este de acord sa informeze prompt AO cu privire la incapacitatea sa, in acest caz AO

va acorda o perioada de conformare de 6 luni, urmand ca dupa expirarea perioadei de 6  luni, AO sa verifice conformitatea.

 1. GESTIONAREA SI RAPORTAREA INCIDENTELOR PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

9.1. Fiecare parte va mentine politici si proceduri de gestionare a incidentelor de securitate si va informa cealalta parte, pe adresa de email …………………………….. sau pe adresa sediului social al AO, mentionata in prezentul Acord, in termen de maxim 24 de ore, de la  data la care a luat la cunostinta de distrugerea, pierderea, modificarea accidentala sau ilegala sau  divulgarea sau accesarea neautorizata a Datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate    in alt mod de catre AI („Incident privind Datele cu caracter personal”). 

9.2. Partea respectiva va depune eforturi rezonabile pentru a descoperi cauza unui  asemenea incident privind Datele cu caracter personal si va lua toate masurile pe care le considera necesare si rezonabile pentru remedierea cauzei unui astfel de Incident privind Datele cu caracter personal.

9.3. In ceea ce priveste fiecare incalcare, AO va ajuta AI in orice mod, va furniza informatii suficiente, precum si sprijin in investigatiile efectuate de catre Autoritatea    de Supraveghere, cu scopul de a remedia si de a investiga incalcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra partilor implicate si/sau limita prejudiciul produs Agentiei   Intermediara, ca o consecinta a incalcarii securitatii.

9.4. Fara a aduce atingere celor de mai sus, AI este obligata sa intocmeasca o lista privind fiecare incalcare a Datelor cu caracter personal. Lista va fi trimisa catre AO la prima solicitare a acestuia, in termen de 24h , in masura in care se refera la Datele cu caracter personal prelucrate de catre AI in numele AO. In acest sens, AI garanteaza ca listele trimise AO sunt complete si corecte.

 

 1. INCETAREA PREZENTULUI ACORD SI INAPOIEREA SAU STERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Partile confirma in mod expres ca prevederile Art. 2, Art. 7 si Art. 8 sunt esentiale pentru  prezentul Acord, iar incalcarea lor poate duce la suspendarea si/sau rezilierea prezentului Acord prin decizia unilaterala a oricarei dintre parti.

10.2. Fara a aduce atingere celor de mai sus, prezentul Acord inceteaza la data incetarii Contractului,  indiferent de cauza.

 1. RASPUNDEREA JURIDICA

11.1. In cazul in care una dintre Parti („Partea Vatamata”) suporta Pierderi constatate in urma unei hotarari judecatoresti definitive, ca urmare a incalcarii de catre cealalta Parte a oricareia dintre declaratiile   si garantiile sale sau cealalta Parte nu poate sau refuza sa respecte vreunul dintre angajamentele sau vreuna dintre obligatiile sale in temeiul prezentului Acord („Partea Responsabila”), atunci Partea vatamata va avea dreptul de a pretinde executarea fortata si/sau o despagubire integrala de la Partea Responsabila si de a fi despagubita si exonerata de raspundere de catre Partea Responsabila pentru   asemenea Pierderi, inclusiv toate costurile si cheltuielile, si de a se folosi de toate caile de atac  disponibile pentru a o pune in postura in care ar fi fost daca incalcarea sau Pierderea respectiva nu ar fi   avut loc.

11.2. In sensul prezentului Acord, „Pierderi” inseamna oricare si toate daunele-interese, amenzile, taxele, penalitatile, investitiile si cheltuielile actuale si viitoare, incluzand, fara limitare: (i) dobanzile, (ii)  cheltuielile judiciare;(iv) onorariile avocatilor, (iv)cheltuielile cu contabilii si alti experti sau alte cheltuieli   de contencios; (v) alte proceduri sau orice pretentie; (vi) toate pierderile, daunele-interese sau alte plati  datorate Persoanelor Vizate in baza unei ordonante de autorizare sau hotarari judecatoresti definitive si   executorii pentru nerespectarea Legilor si Regulamentelor UE privind protectia datelor, suportate de catre  una dintre Parti ca urmare a incalcarii de catre cealalta Parte a declaratiilor si garantiilor sale sau a obligatiilor si angajamentelor sale cuprinse in prezentul Acord.

11.3. Partile sunt de acord prin prezentul sa coopereze pe deplin in cazul oricaror anchete, litigii privind Datele cu caracter personal si prezentul Acord, astfel incat sa reduca la minimum Pierderile.

 1. NOTIFICARI SI COMUNICARI INTRE PARTI

12.1. Persoanele responsabile cu protectia datelor care vor primi comunicari sunt:

a)AO: ERDINC ADALI tel.0374800900, adresa de email office@soleytour.com sau adresa de corespondenta  a acesteia.

b)AI:...........……….…………………………,Tel……….…………........................adresa de email ……………….…..sau adresa de corespondenta a acesteia. 

12.2. In caz de modificare a persoanelor de contact, a adresei, sau a numarului de telefon/sau a  adresei de email, Partea in cauza va notifica celeilalte parti modificarile intervenite in termen de cel mult    48 de ore de la data modificarii. 

 1. PREVEDERILE FINALE

13.1. Prevederile prezentului Acord trebuie citite impreuna cu Contractul. In cazul oricaror   discrepante, prezentul Acord va prevala.

13.2. Clauzele standard ce urmeaza a fi emise in aplicarea Regulamentului de catre Comisia   Europeana si, dupa caz, de Autoritatea de Supraveghere competenta, devin parte integranta a   prezentului Acord, fiecare Parte avand obligatia de a lua la cunostinta de aceste prevederi, inclusiv cu   referire la modificarile ulterioare.

13.3. Partile sunt de acord ca orice informatie de orice fel (comerciala, tehnica, financiara,    operationala sau de alt fel) si sub orice forma (verbala, scrisa, inregistrata sau altfel), inclusiv Datele cu    caracter personal, care poate fi divulgata in orice mod sau in orice privinta de catre una dintre Parti   celeilalte Parti, referitor la sau ca urmare a prezentului Acord, se considera a fi confidentiala.

Prezentul Acord a fost semnat astazi, …………..., in Bucuresti, in 2 (doua) exemplare originale, cate    unul pentru fiecare Parte. 

 


AGENTIA  ORGANIZATOARE,                                                      AGENTIA INTERMEDIARA,

S.C.SUNWAY TRAVELS.R.L.                                                             .............................................................                                      

ADMINISTRATOR                                                                             ADMINISTRATOR                                                                                                   

 ERDINC ADALI                                                                                    ................................................................ANEXA 2 - FORMULAR DE INFORMATII PRECONTRACTUALE PENTRU TURIST- INFORMATII GENERALE

Subsemnatul .......................................in calitate de Turist  Beneficiar declar ca Agentia de Turism ...................................in numele si pe seama S.C.  SUNWAY TRAVEL S.R.L. – AGENTIA SOLEY TOUR  mi-a facut informarea de mai jos si mi-a transmis informatiile necesare incheierii Contractului de comercializare a pachetelor de servicii. Avand in vedere prevederile Ordonantei nr.2/2018 (accesibila pe site-ul web: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233) privind pachetele de servicii de calatorie si servicii de calatorie asociate, in scopul asigurarii unui nivel ridicat de protectie a consumatorilor, societatea  SUNWAY TRAVEL  SRL cu sediul in Soseaua Pipera Tunari Nr. 166-168, Bl.C4, Et.4, Ap 44, Cam. 3, oras Voluntari, judetul Ilfov, cu punctul de lucru in Str. Banul Antonache, Nr 51, etaj 3, Sct.1 , Bucuresti, telefon:0374800900, e-mail: office@soleytour.com, inmatriculata la Registrul Comertului sub Nr. J23/3175/2020, CUI:42846383, Licenta Turism Nr. 2316/17.11.2020, reprezentata prin Dl. ERDINC ADALI – ADMINISTRATOR, in calitate de ORGANIZATOR, va fi responsabila pentru executarea corespunzatoare a pachetului in ansamblu. In plus, conform legislatiei, S.C.  SUNWAY TRAVEL S.R.L. – AGENTIA SOLEY TOUR detine protectie pentru a va rambursa platile si, in cazul in care transportul este inclus in pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastra in cazul in care devine (devin) insolventa (insolvente), conform politei de asigurare, Polita Seria IAT, Nr.10, incheiata la data de 22.11.2021 valabila pana la 21.11.2022, emisa de FONDUL DE GARANTARE A CAPACITATII FINANCIARE IFN S.A cu sediul in Str Duca Voda, nr 23, Ploiesti, jud Prahova, - 0729.222.252.Turistul Beneficiar declara ca a primit urmatoarele informatii de la AI:

 1. a) principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie: destinatia (destinatiile) calatoriei, itinerariul si perioadele sejurului, cu datele corespunzatoare si, in cazul in care cazarea este inclusa, numarul de nopti incluse; mijloacele de transport, caracteristicile si categoriile acestora, locurile, datele si orele de plecare si de intoarcere, duratele si locurile opririlor intermediare si ale legaturilor de transport. In cazul in care nu este inca stabilita ora exacta, agentia de turism Organizatoare si, dupa caz, agentia de turism intermediara informeaza calatorul cu privire la ora aproximativa de plecare si de intoarcere; locatia, principalele caracteristici si, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie; serviciile de masa oferite;vizitele, excursiile sau alte servicii incluse in pretul total convenit al pachetului; daca nu este clar din context, faptul ca oricare dintre serviciile de calatorie vor fi furnizate calatorului ca parte a unui grup si, in acest caz, in masura posibilului, dimensiunea aproximativa a grupului; daca posibilitatea calatorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orala efectiva, limba in care vor fi furnizate serviciile respective; situatia in care calatoria sau vacanta este adaptata in general pentru persoanele cu mobilitate redusa si, la cererea calatorului, informatii precise privind gradul de adecvare a calatoriei sau vacantei, luand in considerare nevoile calatorului;
 2. b) denumirea comerciala si sediul social ale agentiei de turism Organizatoare si, daca este cazul, ale agentiei de turism intermediare, precum si numerele de telefon si, dupa caz, adresele de e-mail ale acestora;
 3. c) pretul total al pachetului, inclusiv taxele si, daca este cazul, toate comisioanele, tarifele, penalitatile de incetare si alte costuri suplimentare sau, atunci cand aceste costuri nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului, o indicatie cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care calatorul ar putea sa fie obligat sa le suporte in continuare;
 4. d) modalitatile de plata, inclusiv orice suma sau procentaj din pret care urmeaza sa fie achitate sub forma de avans si calendarul pentru achitarea soldului sau garantiile financiare care urmeaza sa fie achitate sau furnizate de calator;
 5. e) numarul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet sa poata fi executate si termenul prevazut la art. 13 alin. (4) lit. a) inainte de inceperea executarii pachetului pana la care este posibila incetarea contractului, daca nu se intruneste acest numar;
 6. f) informatii generale despre cerintele legate de pasaport si vize, inclusiv termenele aproximative de obtinere a vizelor si informatii referitoare la formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie;
 7. g) informatii privind posibilitatea calatorului de a inceta contractul oricand inainte de inceperea executarii pachetului, cu plata unei penalitati de incetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalitatilor de incetare standardizate solicitate de agentia de turism Organizatoare;
 8. h) informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces.

De asemenea urmatoarele drepturi le regasiti in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018: Calatorii primesc toate informatiile esentiale privind pachetul anterior incheierii contractului privind pachetul de servicii de calatorie. Calatorilor li se pune la dispozitie un numar de telefon de urgenta sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legatura cu agentia de turism organizatoare sau cu reprezentantul agentiei de turism intermediare, prin care, dupa caz, se face comercializarea pachetului turistic. Calatorii pot transfera pachetul unei alte persoane, in urma unei instiintari efectuate in mod rezonabil si eventual a platii unor costuri suplimentare.Pretul pachetului poate fi marit numai daca are loc cresterea costurilor specifice (de exemplu, preturile carburantilor) si daca acest lucru este prevazut in mod expres in contract, si in orice caz nu mai tarziu de 21 de zile inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care cresterea pretului este mai mare de 8% din pretul pachetului, calatorul poate inceta contractul. In cazul in care SUNWAY TRAVEL SRL  isi rezerva dreptul de a creste pretul, calatorul are dreptul la o reducere de pret daca apare o scadere a costurilor relevante.Calatorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare si pot obtine rambursarea completa a oricaror plati in cazul in care oricare dintre elementele esentiale ale pachetului, altul decat pretul, s-a modificat in mod semnificativ. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, comerciantul raspunzator de pachet anuleaza pachetul, calatorii au dreptul la rambursare . Calatorii au posibilitatea de a inceta contractul in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului, in schimbul achitarii unei penalitati de incetare adecvata si justificabila. In cazul in care, dupa inceperea executarii pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate asa cum s-a convenit vor trebui oferite calatorului servicii alternative corespunzatoare, fara a implica plata unor costuri suplimentare. Calatorii pot inceta contractul fara plata unei penalitati de incetare, in cazul in care serviciile nu sunt executate in conformitate cu contractul si acest fapt afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar SUNWAY TRAVEL SRL  nu remediaza problema.SUNWAY TRAVEL SRL  trebuie sa ofere asistenta in cazul in care calatorul se afla in dificultate.

In sensul prezentului formular prin agentia de turism Organizatoare se intelege agentie de turism Organizatoare stabilita pe teritoriul Romaniei sau agentie de turism intermediara stabilita pe teritoriul Romaniei, care cumpara in mod direct pachete de la o agentie de turism Organizatoare care nu este stabilita in Romania, dupa caz, conform art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018. In cazul prevederilor referitoare la insolventa, agentia de turism Organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din Romania, dupa caz, Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 este accesibila pe site-ul web: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233

TURIST                                                                                      AGENTIA INTERMEDIARA

ANEXA 3  la CONTRACTUL DE COLABORARE Nr .................../..................... FISA ACCES ON –LINE

 Art. 1 OBIECTUL CONVENTIEI

In baza prezentei anexe  S.C.  SUNWAY TRAVEL  S.R.L. – AGENTIA SOLEY TOUR  pune  la dispozitia AI sistemul de rezervare on-line: b2b.soleytour.com prin intermediul caruia este posibila rezervarea produselor organizate si comercializate de Sunway Travel  SRL.

Art. 2 O data cu incheierea contractului si semnarea prezentei conventii S.C. SUNWAY TRAVEL S.R.L. va transmite AI:

un CONT şi o PAROLA confidentiale care vor putea fi utilizate numai in numele agentiei semnatare a prezentei anexe si cu ajutorul carora se acceseaza sistemul de rezervare on-line;

Pentru rezervarile efectuate in acest sistem vor fi valabile conditiile prevazute in Contractul de colaborare.

Art. 3 Adresa de e-mail specificata in contract se considera adresa oficiala de corespondenta pentru detaliile legate de rezervarile on line (parola, email de confirmare a primirii rezervarii etc). In cazul in care  AI are mai multe puncte de lucru  se va genera un nume de utilizator si o parola pentru fiecare dintre acestea, mentionand adresa de  e-mail   pentru corespondenta.

Agentia: MIHAELA TRAVEL

Localitate: BUZAU

Email:OFFICE@MIKAHOLIDAYTRAVEL.RO / REZERVARIMIHAELATRAVEL@YAHOO.COM

Tel.: 0765 919 629

Agentia:

Localitate: BUZAU

Email:

Tel.:

Agentia:

Localitate:

Email:

Tel.:

Agentia centrala isi asuma raspunderea pentru informarea punctelor sale de lucru despre modalitatea utilizarii prezentului sistem online si despre conditiile contractuale prezente. Prezenta conventie a fost incheiata in 2 exemplare, astazi..................................., cate unul pentru fiecare parte                                         

S.C. SUNWAY TRAVEL  S.R.L                            S.C...............................................................

AGENTIA SOLEY TOUR                                      …………..……….…………….....................

ERDINC ADALI -ADMINISTRATOR    


 

 

 

ANEXA 4

Detalii Societate

 

Denumire

 MIKA HOLIDAY TRAVEL SRL

Sediu Social

 STR. OLTULUI Nr. 8, Vadu Pasii, Buzau, 127653

CUI

 RO34256420

Nr Reg Comertului ( J )

 J10/237/2015

Administrator - nume

 TANASE MIHAELA

Administrator - telefon

 0765 919 629

  

Detalii Agentie De Turism

 

Denumire agentie

 MIHAELA TRAVEL

Sediu Agentie - adresa

 STR. OLTULUI Nr. 8, Vadu Pasii, Buzau, 127653

Punct de lucru - adresa

 Str. Ion Baiesu bl. 3 B PARTER, Buzau

Telefon

  0765 919 629

Website

 WWW.MIHAELATRAVEL.RO

Licenta - nr, data eliberarii

 1637 / 29.03.2019

Brevet - nr , data eliberarii

 25889 / 31.08.2020

Polita de asigurare - nr, data eliberarii

 I – 3051734 / 30.12.2021

  

Financiar

 

Banca

 TRANSILVANIA

Cont IBAN EUR

 RO19BTRLEURCRT0292166101

Cont IBAN RON

 RO69BTRLRONCRT0292166101

Date facturare

 Str. Ion Baiesu bl. 3 B PARTER, Buzau

Adresa de corespondenta

 mika@holidaytravel.ro / rezervarimihaelatravel@yahoo.com

Persoana contact - nume, e-mail, telefon

 TANASE MIHAELA

Adresa de e-mail la care se trimit facturile fiscale

 Str. Ion Baiesu bl. 3 B PARTER, Buzau

Numar de telefon responsabil financiar

0765 919 629

Diverse

 

Persoana contact situatii urgenta - nume, telefon

 TANASE MIHAELA – 0765 919 629

Adrese e-mail valabile pentru newsletter

 OFFICE@MIKAHOLIDAYTRAVEL.RO

  

* toate campurile sunt obligatorii